Day-2

今日早餐

[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8739_zps7f39e899.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8739_zps7f39e899.jpg[/IMG][/URL]

去咗天神橋筋行街,勝在無咁多人(我指香港人同強國人)
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8765_zpsee106097.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8765_zpsee106097.jpg[/IMG][/URL]

午餐在呢度
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8764_zps016db75b.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8764_zps016db75b.jpg[/IMG][/URL]

食咗1040yen
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8752_zpsedd95c7b.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8752_zpsedd95c7b.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8755_zps45540e5a.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8755_zps45540e5a.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8762_zps1adc16d4.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8762_zps1adc16d4.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8758_zpse79d1e34.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8758_zpse79d1e34.jpg[/IMG][/URL]

跟著去咗美國村
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8791_zps9c4ca200.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8791_zps9c4ca200.jpg[/IMG][/URL]

目標是呢個商場四樓
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8795_zpsde4f826a.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8795_zpsde4f826a.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8801_zps4e320eb4.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8801_zps4e320eb4.jpg[/IMG][/URL]

攞到今日同明日的演唱會飛
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8800_zpsb76e92c2.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8800_zpsb76e92c2.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8805_zps7d53ec1c.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8805_zps7d53ec1c.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/DSC_0128_zps62cd2def.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/DSC_0128_zps62cd2def.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/DSC_0129_zps8deec407.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/DSC_0129_zps8deec407.jpg[/IMG][/URL]

今日之買物
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8844_zps04d5c6c5.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8844_zps04d5c6c5.jpg[/IMG][/URL]

既然來到呢頭,演唱會之後無理由不去朝聖
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8808_zps48bf9b90.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8808_zps48bf9b90.jpg[/IMG][/URL]

星期六晚的心齋橋真是多人到爆
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8817_zps41511daf.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8817_zps41511daf.jpg[/IMG][/URL]

720yen,飽到上心口
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8819_zpsc95f71b3.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8819_zpsc95f71b3.jpg[/IMG][/URL]

宵夜
[URL=http://s416.photobucket.com/user/ming20603/media/IMG_8845_zps845ca78b.jpg.html][IMG]http://i416.photobucket.com/albums/pp247/ming20603/IMG_8845_zps845ca78b.jpg[/IMG][/URL]

創作者介紹
創作者 Ahfour 的頭像
Ahfour

Ahfour

Ahfour 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()